×

Contoh surat kerjasama usaha

Kerjasama usaha banyak sekali dijalin dalam dunia perbisnisan, baik kerjasama permodalan,
pemenuhan kebutuhan produksi, kerjasama pemasaran dan lainnya, dalam kerjasama usaha biasanya menggunakan surat sebagai ikatan kerjasama yang berisi kewajiban dan hak masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Berikut ini contoh surat kerjasama usaha budidaya jamur tiram.